Kezdőlap » Eszközök és segédanyagok » Technical Library » Fogalmak és Szakkifejezések

 

SunGuard Seek Icon       

Fogalommagyarázat

Az üvegiparral kapcsolatos szakkifejezések átfogó szótára


 

 


 


Icon Arrow Triangle Blue VerticalAkusztikai Információk

Az ablakok és üvegszerkezetek hangtani teljesítőképességét többféle módon is meghatározhatjuk; a legelterjedtebb ezek közül a 125, 250, 500, 1000, 2000 és 4000 Hertz közép oktáv frekvenciákon végzett akusztikai mérés. A különböző üvegszerkezetek hangcsillapítását méréssel kell megállapítani, ami iránymutatóként használható az üveg hangcsillapítási jellemzőinek megállapításához. Léteznek ezen kívül egyetlen számmal kifejezett akusztikai mutatók; a két leggyakrabban alkalmazott mutató a súlyozott léghanggátlás, Rw, amely tartalmaz egy korrekciós értéket, tekintettel fülünk eltérő érzékenységére a különböző frekvenciákon, valamint a közlekedési zajra értelmezett léghanggátlás, az RA,tr, amely átlagos közlekedési zaj- tartományra vonatkozik. A fenti kifejezéseket az EN ISO 717-1 szabvány szerint egy egyadatos érték foglalja magában, amely három fogalmat határoz meg alábbiak szerint ;

Rw (C;Ctr)
ahol az Rw a súlyozott hanggátlási mutató, amely tekintetbe veszi az emberi fül érzékenységét a különböző frekvenciákon, és alkalmas az alternatív termékek hangszigetelésének az összehasonlítására.
A C a rózsa zajhoz rendelt korrekciós tényező, amely a magasabb frekvenciákat veszi figyelembe, és az alábbi egyenlettel határozható meg:

(Rw + C) = RA
A Ctr a közlekedési zajhoz rendelt korrekciós tényező, amely az alacsonyabb frekvenciákat veszi figyelembe, és az alábbi egyenlettel határozható meg:

(Rw + Ctr) = RA,tr
Amennyiben további kérdése van a hanggátlási megoldásokkal és a Guardian hanggátló ragasztott üvegtermékeivel kapcsolatban, az erre vonatkozó speciális útmutatónk beszerezhető a Guardian műszaki tanácsadóitól vagy az Önnel kapcsolatban álló értékesítőtől.

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalAlacsony Hőkibocsátású (Low-E) Pirolitikus Üveg

Olyan, alacsony hőkibocsátású üveg, melynek low-E bevonatát még az úsztatásos síküveggyártási folyamat részeként, magas hőmérsékleten égetik rá.

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalAnizotrópia

Ez a jelenség egy szivárványos vagy sötét árnyalatú meghatározott geometriai mintázat formájában jelenik meg, amely bizonyos fényviszonyok mellett, különösen polarizált fény jelenlétében válhat láthatóvá (nevezik „edzési nyomnak” vagy „leopárd foltnak” is). A jelenség oka a hőkezelési folyamat során végzett gyors lehűtés következtében fellépő helyi feszültség. Az anizotrópia a hőkezelt üveg sajátosságai közé tartozik, és nem tekintendő hibának.

strain

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalÁrnyékolási Együttható (Shading Coefficient, SC)

Bármely üveg napfény-áteresztési képessége (teljes napfényáteresztése) a 3 mm-es vastagságú átlátszó síküveghez viszonyítva (ennek áteresztési értéke 0,87), melyet teljesítménymutatóként használnak. Minél alacsonyabb az árnyékolási együttható értéke, annál kevesebb naphő jut át az üvegen. A rövid hullámhosszú fény árnyékolási együtthatója az üveg közvetlen áteresztési mutatója (transmittance, T) a 3 mm-es átlátszó síküveg szolártényezőjéhez avagy teljes áteresztőképességéhez (gain, g, illetve total transmittance, TT) viszonyítva (T÷0,87). A hosszú hullámhosszú fény árnyékolási együtthatója az az újra kisugárzott energia, melyet az üveg a 3 mm-es, átlátszó síküveg teljes áteresztéséhez képest elnyelt. Ez az érték úgy számítható ki, hogy a vizsgált üveg közvetlen fényáteresztési értékét kivonjuk a teljes fényáteresztési értékéből, majd ezt elosztjuk a 3 mm-es átlátszó síküveg szolártényezőjével, azaz teljes áteresztési értékével ((g-T)÷0,87).

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalAz Üveg Élmegmunkálásának Típusai

Az késztermék üvegélének az állapota hatással lehet az üvegezés hosszú-távú szerkezeti teherviselő képességére. Az éltípusokat tartalmazó mellékelt táblázattal segíteni szeretnénk a tervező szakembereknek a leggyakoribb felhasználási módok megismerésében.

Glass Edge Types

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalÚsztatott Üveg

Olyan úsztatott üveg (más néven „síküveg”), amely nem esett át sem hőedzésen, sem temperáláson.

Az úsztatott üveg edzése olyan ellenőrzött hűtési folyamat, amely az úsztatott üvegek gyártásának szerves részeként csökkenti az üveg anyagában a melegítés során keletkezett feszültségeket. Az edzett üvegek vághatók, gépileg munkálhatók, fúrhatók, szélcsiszolhatók és polírozhatók.

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalEdzett Üveg

A termikusan edzett üveg körülbelül négyszer erősebb, mint az ugyanolyan vastagságú és kialakítású normál float üveg, és teljesítenie kell az EN 12150 szabvány 1. és 2. részében foglalt követelményeket. Törése esetén sok, viszonylag apró darabra hullik szét, így kisebb a valószínűsége, hogy komoly sérülést okoz. A termikusan edzett üveg gyártási eljárása során általában az üveget 600°C fölé melegítik, majd gyorsan lehűtik, hogy a külső üvegfelületeken kialakult nyomó-, illetve a középső rétegben kialakult húzófeszültséget „befagyasszák”, amint az az ábrán látható. Az edzett üveget gyakran nevezik „biztonsági üvegnek” is, mivel teljesíti a biztonsági üvegre vonatkozó különböző Európai Építésügyi Szabályzatok és Szabványok követelményeit. Ezt az üvegfajtát általános üvegezési célokra, valamint biztonsági üvegezési célokra ajánlják, mint például a tolóajtók, épületek bejáratai, fürdő és zuhanyzó fülkék, beltéri térelválasztók és egyéb olyan alkalmazások, ahol erősebb üvegre és fokozottabb biztonságra van szükség. Az edzett üveg további megmunkálása – vágás, fúrás, csiszolás – a hőkezelést követően nem lehetséges, és bármiféle átalakítás – pl. homokfúvás vagy savmaratás – gyengíti az üveget és idő előtti törést okozhat.

Tempered Glass

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalElőfeszített Üveg

Az előfeszített üveg egy felmelegítési-lehűtési folyamat eredménye, és általában kétszer erősebb, mint az ugyanolyan vastagságú és kialakítású normál float üveg. Az előfeszített üvegnek teljesítenie kell az EN 1863 szabvány 1. és 2. részének valamennyi követelményét. Az előfeszített üveg jobban ellenáll a hőterhelésnek, mint a normál float üveg, és ha beépített állapotában eltörik, a töret általában nagyobb daradokból áll, mint az edzett üveg esetén. Az előfeszített üveg az Európai Építésügyi Szabályzat és Szabványok meghatározása értelmében nem minősül biztonsági üveg-terméknek. Ezt az üvegfajtát általános üvegezési célokra ajánlják olyan helyekre, ahol a szélterhelés és hőfeszültség miatt erősebb üvegre van szükség, a körülmények ugyanakkor nem kívánják meg az edzett üveg alkalmazását. Az előfeszített üveget olyan felhasználásra szánják, ahol nem írják kifejezetten elő biztonsági üveg-termék alkalmazását. Az előfeszített üveget a hőkezelést követően nem lehet vágni vagy fúrni, és bármiféle átalakítás – pl. az élcsiszolás, homokfúvás vagy savmaratás – gyengíti az üveget és idő előtti törést okozhat.

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalHeat Soak (Hőterhelési) Próba

Nem létezik tökéletesen hibátlan alapüveg. A hibák egyik fajtája a nikkel-szulfid (NiS) zárvány. A legtöbb NiS zárvány stabil, és semmiféle problémát nem okoz. Előfordulhat azonban, hogy a NiS zárvány mindenféle terhelés vagy hőfeszültség nélkül is spontán törést okoz az edzett üvegben.

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalHőszigetelő Üveg

Insulating glass (also referred to as insulated glass) refers to two or more lites of glass sealed around the edges with an air space between, to form a single unit. 

Commonly referred to as an “IG unit,” insulating glass is the most effective way to reduce air-to-air heat transfer through the glazing.  When used in conjunction with low emissivity and/or reflective glass coatings, IG units become effective means to conserve energy and comply with energy regulations. 

Insulating Glass

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalHőtörés

A hőtörés jelenségét számos tényező alakítja. Ezek közül már a kiválasztásnál fontos végiggondolni, hogy a felhasználás helyén éri-e árnyék az üveget. Amennyiben bizonyos épületelemek vagy -szárnyak részben eltakarják a naptól, az üveg szélei lehűlhetnek, és belsejében feszültség keletkezhet, amely végső soron hőtöréshez vezet. Olyan helyeken, ahol a hőtörés veszélye fennáll, hőtörési elemzést kell végezni, hogy kiderüljön, szükség van-e hőkezelésre (hőedzésre vagy temperálásra). Erre abban az esetben is szükség lehet, ha az épület nagy szélterhelésnek lesz kitéve, vagy ha ezt az üvegezési szabványok előírják.

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalInfravörös ( Hosszú Hullámhosszú ) Energia

Sugárzó hőforrások – például elektromos hősugárzók vagy földgáztüzelésű, légbefúvásos fűtőberendezések – által termelt energia. Emellett minden olyan tárgy, amely képes hőt elnyelni és azt kisugározni, hosszú hullámhosszú infravörös energiát termel. Utóbbira példa, amikor az üvegezés elnyeli és kisugározza a nap rövid hullámhosszú energiáját, az átalakul hosszú hullámhosszú energiává.

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalKatódporlasztásos Bevonat

Olyan Low-E (alacsony emisszivitású) és\vagy napvédő bevonatok, melyeket egy külön technológiájú gyártósoron visznek fel az üvegre. Miután az üveg bekerül egy vákuum kamrába, ahol elektromos töltéssel rendelkező gáz ionokkal „bombáznak” egy fém céltárgyat (target). A céltárgy anyagának atomjai plazma gőzzé alakulnak és egyenletes vékony film rétegben lerakódnak az üveg felületére.

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalLátható Fény

A napsugárzás, mint elektromágneses sugárzás látható tartományába eső, 380nm és 780 nm hullámhosszú sugárzás, CIE 2°szabványos D65 sugárzáseloszlással (Ill D65).

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalLow-E Üveg

Európában a viszonylag természetes megjelenésű Low-E bevonatok a hosszú-hullámú infravörös energia (hő) visszatükrözésével csökkentik a hőveszteséget, ezáltal pedig csökkentik az U-értéket. Kombinálhatók napvédő bevonatokkal is, így biztosítva, hogy a fűtési hő bent maradjon, míg a naptól származó hő visszatükröződjön, ezáltal javítva az energia-hatékonyságot.

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalMeleg-Perem Távtartó

A meleg-perem távtartó- technológia további lehetőséget kínál a hőszigetelő képesség javítására, a páralecsapódás és az U-érték csökkentésére. Számos „meleg-perem” távtartó rendszer létezik, amelyek bizonyos fokig mind gyengítik a fém-üveg érintkezés mentén kialakult hőhidat, ugyanakkor eltérő mértékű szerkezeti integritást kínálnak, így nem egyformán alkalmasak általános felhasználásra. A meleg-perem távtartók a hagyományos alumínium távtartókkal összehasonlítva.

Insulating Glass

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalMoaré Mintázat

A moaré egy optikai jelenség, amely hullámos, fodrozott vagy körkörös mintaként jelenik meg bizonyos fényviszonyok mellett. Moaré minta keletkezhet, amikor egy ismétlődő mintával ellátott üvegtáblát egy másikra helyeznek, és a két mintázat nincs „összehangolva”. Ez történhet olyankor, amikor a külső tábla mintája árnyékot vet a mögötte lévőre, aminek a másik felülete zománcozva (vagy szitázva) van parapet (mellvéd) üvegalkalmazás esetén.

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalMonolitikusUveg

Egyetlen üvegtábla.

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalNapvedoUveg

Anyagában színezett és/vagy bevonatos üveg, amely csökkenti az épületbe bekerülő napenergiát.

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalNapenergia

A napból érkező sugárzó energia, amelynek hullámhossza 300 és 2500 nm között változik, UV sugarakat (300 - 380 nm), látható fényt (380 - 780 nm) és infravörös energiát (780 - 4000 nm) tartalmaz.

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalParapet (Mellvéd) Üveg

A parapet (mellvéd) üveg az üveghomlokzatnak az a része, amely elrejti az épület szerkezeti elemeit, például az oszlopokat, födémlemezeket, illetve gyakran az egyes szintek álmennyezetébe rejtett fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszereket, elektromos vezetékeket, vízvezetéket, stb.; a parapet üveget általában szintenként az átlátszó üvegeksávok közé helyezik el.

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalRagasztott Üveg

A ragasztott üveg két vagy több, véglegesen egymáshoz ragasztott üveglapból áll, amelyeket egy vagy több polivinil-butirál (PVB) köztes fóliával hő és nyomás alkalmazásával ragasztanak össze. Mind az üveg, mind a köztes fóliák színe és vastagsága sokféle lehet, de a vonatkozó építésügyi szabályzatok előírásainak és a szükséges követelményeknek meg kell felelniük. A ragasztott üveg eltörhet, de mivel a szilánkok a műanyag (PVB) köztes fóliához tapadnak, jórészt egyben maradnak, csökkentve ezzel a sérülések kockázatát. A ragasztott üveg „biztonsági üveg”-nek minősül, mivel megfelel a különböző Európai Építésügyi Szabályzatok és Szabványok követelményeinek. A ragasztott üvegszerkezetek kialakításához használható előfeszített és edzett üveg is, a mechanikai ellenállóképesség növelése érdekében. A ragasztott üveg felhasználási területei közé tartoznak a robbanás elleni védelem, a zajcsillapítás, valamint ballisztikai és biztonsági alkalmazások.

Glass Edge Types

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSpektrális Szelektivitás

A spektrálisan szelektív üvegek olyan nagy teljesítményű üvegek, amelyek a lehető legnagyobb mennyiségű napfény beeresztése mellett a lehető legnagyobb arányban akadályozzák meg a Nap hőjének átjutását az üvegezésen. Annak köszönhetően, hogy a nap hőjét kizárják nyáron, a fűtés melegét pedig bent tartják télen, valamint a napfény maximális kihasználásával csökkentik a villanyhasználatot, a spektrálisan szelektív üvegek jelentős mértékben hozzájárulnak az épületek energiafogyasztásának csökkentéséhez.

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSzáraz Üvegezés

Az üveg keretben történő rögzítésének egy módja száraz, előre megformázott rugalmas tömítőanyaggal.

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSzél-És Hóterhelés

A szél és hó terhelést általában a helyi szabványok és előírások szerint, az épület elhelyezkedésétől függően veszik figyelembe és számítják ki. A Guardian szakemberei ki tudják számítani a beépítendő üvegek minimális vastagságát, ami a meghatározott terhelésnek ellenáll. Ezekkel a terhelésekkel már a tervezés korai szakaszában foglalkozni kell. Ha segítségre van szüksége a szél- és hóterheléssel kapcsolatos méretezésben, lépjen kapcsolatba Guardian képviselőjével vagy műszaki tanácsadóival.

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSzelektivitás

A látható fényáteresztés és a naptényező aránya.

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSzínezett Üveg

Olyan üveg, amely belső színezésének köszönhetően csökkenti mind a látható, mind a sugárzó fény áthatolását az üveg anyagán. A színezett üvegek a potenciális hőstressz és hőtörés kockázatának csökkentése érdekében szinte minden esetben hőkezelést igényelnek, és jellemző rájuk, hogy visszasugározzák az elnyelt hőt.

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSzínhűségmutató (CRI)

Az üvegezésnek az a tulajdonsága, hogy mennyire adja vissza az áteresztett napfény színeit a valós, szabadtéri látványhoz képest. A skála 1-től 100-ig terjed.

Alacsony értékek esetén a színek fakónak tűnnek, míg magasabb értékek esetén élénkek és természetesek.

Kereskedelmi üvegek esetében a CRI-érték azt mutatja, hogy milyen hatással van az adott üveg-összeállítás a rajta keresztül nézett tárgyak megjelenésére.

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalTavtarto

A hőszigetelő üvegszerkezetben a távtartó az üvegtáblák közötti légrés kerületén helyezkedik el és biztosítja az üvegek egymástól való távolságának állandóságát. A standard távtartókat vagy aluminiumból vagy rozsdamentes acélból készítik, de az új fejlesztésű meleg-perem távtartók már nyitott-sejtes habokat, poliamidokat, műanyagokat, poli-izobutilént és ezek kombinációit is tartalmazzák.

Insulating Glass

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalU-Tényező (U-Érték)

Másik nevén U-érték

A hőáteresztésnek, illetve hőveszteségnek arra a mértékére utalnak, amely az üvegfelületeken keresztül a beltéri és a kültéri hőmérséklet közötti különbségből fakadóan megvalósul. Emellett az U-tényező és az U-érték a hőáteresztés általános együtthatójaként is értelmezhető. Minél alacsonyabb az U-érték, annál jobb az üveg szigetelőképessége.

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalUltraibolya Fény (UV)

Az ultraibolya fény a napból érkező sugárzó energia, amelynek hullámhossza 300 és 380 nm között van.

Vissza az oldal tetejére


Icon Arrow Triangle Blue VerticalUV-Áteresztés

A beeső ibolyántúli sugaraknak az a mennyisége, amely közvetlenül áthatol az üvegen. Az UV-sugárzásnak való hosszú távú kitettség a szövetek, illetve festékanyagok elhalványulásához, a műanyagok állagának romlásához, és számos faanyag külsejének elváltozásához vezethet. A SunGuard olyan megoldásokat kínál, amelyek minimálisra csökkentik a hosszú távú ibolyántúli sugárzás hatásait.

Vissza az oldal tetejére

 

Guardian Logo

Guardian Orosháza
Csorvási u. 31
H - 5900 Orosháza
Hungary
Tel. +36 68 887 200